Vanaf 19 november gewijzigde c...

Vanaf donderdag 19 november zijn er gewijzigde maatregelen van kracht om de coronabesmettingen te be...

Meer info >>

De Speulderbostochten op zater...

Op zaterdag 20 en zondag 21 februari 2021 organiseren de Veluwe Renners weer de NTFU-erkende MT...

Meer info >>

Richard Evers winnaar kilomete...

Richard Evers is winnaar geworden van de Kilometerbokaal 2019. Nieuw in het afgelopen jaar is dat ...

Meer info >>

archief

Buienradar

Waar staan De Veluwe Renners voor


 

De vereniging heeft als uitgangspunten de statuten en handelt volgens het huishoudelijk reglement.

 

Daarnaast is op 8 maart 2016 een werkplan voor de komende 3 jaar vastgesteld.


 

 

Waar naar toe met De Veluwe Renners in de periode 2016 - 2019.

 

Dit werkplan is voor de komende drie jaar, waaraan alle activiteiten worden getoetst of verbonden worden.

 

Het werkplan bestaat uit 5 pijlers t.w.:

 

  1. 1. Veiligheid
  2. 2. Sportiviteit
  3. 3. Betrokkenheid                                    
  4. 4. Zichtbaarheid
  5. 5. Financiëel beleid

        

  1. 1.       Veiligheid

 

Doel: Veiligheid is het belangrijkste aandachtpunt in het werkplan waarbij iedereen weer veilig en gezond  thuiskomt na training of toertocht.

Belangrijk: (veiligheids)cultuur; dicipline, duidelijke regels/afspraken


 

  1. 2.       Sportiviteit

Doel: Voor zowel MTB als Racefiets bestaat er een gevarieerd programma die voorziet in de behoefte.

Belangrijk: Er wordt rekening gehouden met alle niveau's.


 

  1. 3.       Betrokkenheid

Doel: Grootste deel van leden neemt deel of is betrokken bij de activiteiten van de vereniging. 

Belangrijk: inzet vrijwilligers, gevarieerd programma en inzet commissies


 

  1. 4.       Zichtbaarheid

Doel: Zowel leden als de Vereniging op zich zijn regelmatig zichtbaar in de regio Voorthuizen

Belangrijk: PR aktiviteiten, betrokkenheid/deelname aan evenementen in Voorthuizen, herkenbaarheid via clubkleding


 

  1. 5.       Gezond financieel beleid

Doel: Garantie op (financieel) voortbestaan, door voldoende kaspositie aan te houden om min. 2 jaar het activiteitenprogramma uit te voeren zonder inkomsten.

Belangrijk: juist evenwicht tussen uitgaven/inkomsten op basis van “door leden, voor leden”